Sanvox Sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Innowacyjny system „PROJECT+” do zarządzania projektami i rejestracji czasu pracy” dofinansowany w ramach RPO WL 2014-2020. Cel projektu: wdrożenie wyników prac B+R planowanych do zakupu. Planowane efekty: Stworzenie nowego, innowacyjnego produktu do zarządzania praca projektową i rejestracji czasu pracy przy wykorzystaniu nadajników BECON i technologii hybrydowej bluetooth i NFC. Wartość projektu: 2 301 637,50 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 1 152 800,00 PLN.

Copyright © 2018 Sanvox Sp. z o. o.. All rights reserved.